Biznes internetowy

Zbiór firm online

Bezpieczeństwo pracowników

Badania środowiska pracy

Badania środowiska pracy Nasze laboratorium prowadzi kompleksowane badania środowiska pracy, które mają na celu zweryfikowanie bezpieczeństwa Twoich pracowników w miejscu wykonywania obowiązków zawodowych. Świadczymy usługi w zakresie analizowania występujących w przedsiębiorstwie pyłów, hałasu, drgań, oświetlenia, mikroklimatu oraz promieniowania. Wykonane przez nas obserwacje konfrontujemy z wytycznymi BHP, a następnie przedstawiamy Tobie pełne sprawozdanie i proponujemy najbardziej korzystne wdrożenie zmian lub rozwiązań.

TES Laboratorium Higieny Pracy Janusz Kuczewski
Adres:
Al. Krakowska 110/114, 00-971 Warszawa,
mazowieckie
22 647-11-41
http://tes-lab.pl