Biznes internetowy

Zbiór firm online

Retencja wody i ścieków

zbiorniki retencyjne

zbiorniki retencyjne Najczęściej używane do gromadzenia wody deszczowej podczas opadu, zbiorniki retencyjne stopniowo opróżniają się po ich napełnieniu. Zapobiega to przepełnienia sieci kanalizacyjnej (lokalnych podtopień, powodzi). Taki wyrób może być także używany z zasuwą do magazynowania wody, którą można później wykorzystać do celów gospodarczych (podlewanie zieleni). Oferujemy małe wyroby, o pojemności kilku m3, a także bardzo duże mieszczące nawet kilkanaście tysięcy m3. Są one wykonywane z polietylenu, betonu lub stali spiralnie karbowanej.

OKSYDAN Sp. z o.o.
Adres:
Łużycka 16, 44-100 Gliwice,
śląskie
73 097-75-35
http://oksydan.pl